Frågor & svar

Liggboxen har fasta debiteringsdatum som är i slutet av månaden innan boxutskicket. Till exempel: Februariboxen har debiteringsdatum den 29/1, sedan skickas själva boxen ut efter första veckan i februari.

Om man då startar sin prenumeration mitt i en aktiv utskicksmånad eller nästföljande månad så kan de första två debiteringarna komma tätare ihop.

Till exempel: Startar du din prenumeration 28/2 debiteras du först för februariboxen som du får inom några dagar, och i slutet av mars även för den kommande aprilboxen.

Efter det löper prenumerationen på som vanligt med en debitering i slutet av varannan månad.

Detta kan bero på någon av följande anledningar:

- Ditt kort har gått ut.
- Du har inte tillräckligt med pengar på ditt kort.
Om du inte har tillräckligt med pengar så kan du i efterhand föra över pengar till kortet och sen höra av dig till oss genom att svara på det mailet du har fått.

Om ditt kort har gått ut; vänligen uppdatera det på Liggboxen.se enligt följande:
1. Logga in på ditt konto på liggboxen.se.
2. Klicka på prenumeration.
3. Välj din prenumeration.
4. Under kreditkort, klicka på ändra.
5. Uppdatera dina kortuppgifter.

Debiteringen sker i förväg och boxen skickas ca 7-14 dagar efteråt.

Eftersom Liggboxen endast släpps i en begränsad upplaga, där alla boxar går ut under samma lanseringsdag, har vi satt fasta debiteringsdatum för att på bästa sätt kunna koordinera lanseringen av varje ny box från paketering till leveransen hos ditt ombud.

Om vi av någon anledning inte kan dra beloppet från ert kort vid debiteringsdatum så kommer ni att få ett mejl med instruktioner. Om du vill uppdatera dina kortuppgifter så gör du detta på Liggboxen.se enligt följande sätt:
1. Logga in på ditt konto på liggboxen.se.
2. Klicka på prenumeration.
3. Välj din prenumeration.
4. Under kreditkort, klicka på ändra.
5. Uppdatera dina kortuppgifter.

Laddar...